کلینیک خواب عرفان سلامت

کلینیک خواب عرفان سلامت

کلینیک خواب مکانی برای انجام تست خواب جهت بررسی مشکلات تنفسی و قطعی تنفس در حین خواب است. گروه خدمات درمانی عرفان سلامت با بهره گیری از حدود دو ده تجربیات ارزشمند مجموعه بیمارستان های عرفان سعادت آباد و عرفان نیایش با هدف گسترش رویکرد جدیدی در ارائه خدمات درمانی متناسب با نیاز بیماران به صورت اختصاصی در بیمارستان و منزل آماده خدمات رسانی میباشد.