صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.

سفارش خدمات

مراقبت اولیه پرستاری


توسط کمک پرستار به ازای هر 24 ساعت ( شامل نگهداری ، خدمات بهداشتی و نظافتی بیمار، جابه جایی، استحمام و رفع نیازهای شخصی مانند غذا خوردن، رفتن به سرویس بهداشتی و سایر موارد طبق شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )


قیمت : 4,500,000 ریال

مراقبت حرفه ای پرستاری


به ازای هر 24 ساعت برای بیمار نیازمند مراقبت ویژه قلبی ریوی ( شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاطی، ویزیت، تزریقات، پانسمان، تنظیم دستگاه ونتیلاتور، انجام گاواژ، ساکشن، مانیتورینگ قلبی و ریوی و...)


قیمت : 7,500,000 ریال

مراقبت حرفه ای پرستاری


به ازای هر 24 ساعت برای بیمار عادی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در وصرتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6 ساعت باشد، به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.


قیمت : 6,500,000 ریال

مراقبت حرفه ای پرستاری


به ازای هر 24 ساعت برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیت های شخصی ( شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاطی، ویزیت، تزریقات، پانسمان، انجام گاواژ و مانیتورینگ بیمار و...)


قیمت : 7,000,000 ریال