صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.
--

خدمات در بیمارستان

خدمات بیمارستانی شرکت عرفان سلامت شامل ارائه کلیه خدمات پرستاری،بهیاری و غیره با قابلیت تطابق با خواسته بیماران می باشد.

خدمات بیمارستانی شرکت عرفان سلامت شامل ارائه کلیه خدمات پرستاری،بهیاری و غیره با قابلیت تطابق با خواسته بیماران می باشد.

معرفی خدمات در بیمارستان

  • امکان انتقال بیمار ها از بخش های ویژه به بخش های معمولی با استفاده از پرستارهای ویژه.
  • اختصاص پرستار و بهیار اختصاصی به بیماران جهت افزایش سطح مراقبت.
  • تامین تجهیزات پرتابل مورد نیاز بیماران از قبیل دستگاه های تنفسی.
  • آموزش های لازم به بیماران و همراهان آنها پیش از پذیرش، در زمان بستری، در زمان ترخیص و پس از ترخیص.

 

اطلاعات تماس

02172948 (پاسخگویی شبانه روزی)
02191200400

نظر شما :