صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.

پرستار و مراقبت

یکی از مهم ترین مراحل بهبود بیماران روند مراقببتی آنها می باشد که شامل کادری متخصص از پرستاران ،بهیاران و کمک بهیاران می باشد شرکت عرفان سلامت این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد که مراقبت های مورد نیاز را بر اساس دستورات پزشک و خواست خود، در منزل با بهتیرن کیفیت تجربه نمایند.

یکی از مهم ترین مراحل بهبود بیماران روند مراقببتی آنها می باشد که شامل کادری متخصص از پرستاران ،بهیاران و کمک بهیاران می باشد شرکت عرفان سلامت این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد که مراقبت های مورد نیاز را بر اساس دستورات پزشک و خواست خود، در منزل با بهتیرن کیفیت تجربه نمایند.

 

اطلاعات تماس

02172948 (پاسخگویی شبانه روزی)
02122362654

نظر شما :