صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.
--

نحوه انجام تست خواب

تاریخ انتشار : 06 دی 1397

نحوه انجام تست خواب در کلینیک خواب به این صورت است که الکترودهایی روی سر بیمار نصب می شود. ثبت کننده های میزان اکسیژن و دی اکسید کربن خون و سنسورهایی که به حرارت حساسیت دارند، می توانند مسیر عبور هوا را تشخیص بدهند در قسمت پایین بینی نصب می شود. همینطور وسیله ای که میزان فشار هوای جاری در بینی را اندازه گیری می کند نصب می شود. میکروفن کوچک برای ضبط خر خر نصب می شود. در مراکز پیشرفته تر ابزاری که از روی پوست می تواند میزان دی اکسید کربن را از روی رگ های پوست اندازه گیری کند، استفاده می شود. دو کمربند روی شکم و سینه برای مشخص کردن حرکات تنفسی شکم و سینه و ریتم و هماهنگی آنها نصب می شود تا در صورت توقف تلاش تنفسی، آن را نمایش دهند. سنسورهایی روی عضلات چانه برای اندازه گیری میزان تن عضلانی حین خواب نصب می شود. همچنین سنسورهایی روی دست و پا برای اندازه گیری میزان حرکت این عضلات در حین خواب نصب می شود. اینگونه دستگاه ها به گونه ای طراحی شده است که بیمار را اذیت نمی کند تا خواب طبیعی داشته باشد. تکنسین تا صبح، خواب و فعالیت های مغزی را با استفاده از نوار مغزی ثبت می کند که در واقع تشخیص مراحل خواب و میزان عبور و مرور هوای تنفسی از روی حرکات شکم و سینه ثبت می شود. میزان افت، اشباع اکسیژن شریانی و عبور و مرور هوا از مجاری تنفسی ثبت می شود. این تست برای تشخیص انواع اختلالات خواب بسیار دقیق می باشد. در برخی موارد تست دارای دو بخش می باشد. در نیمه اول تست وضعیت طبیعی بیمار اندازه گیری می شود و در نیمه دوم، به کمک دستگاه CPAP هوا را با فشار وارد مجاری تنفسی می کند که برای تعیین فشار مناسب با وقفه تنفسی هر بیمار استفاده می شود. بدین صورت که دستگاه به بیمار متصل شده و فشاری از طریق آن به بیمار وارد می شود. این فشار ها افزایش داده می شود تا متوجه شوند که در کدام فشار شاهد وقفه های تنفسی نیستند که در واقع این فشار مرجعی برای تعیین فشار دستگاهی است که بیمار می خواهد در منزل استفاده کند. در صورت تشخیص وقفه های تنفسی انسدادی در این بیماران با توجه به وضعیت و شرایط انها دستگاه دمنده با فشار مثبت (CPAP) به آنها داده می شود که یا خریداری کنند یا توسط سازمان های بیمه گر در اختیار بیماران در دنیا قرار می گیرد. بیمار موظف است هر شب این دستگاه را تا صبح استفاده کند. این روش ساده ای می باشد و فقط بیماران باید به آن عادت کنند. اگر وقفه های تنفسی در خواب ادامه پیدا کند خطر مرگ را برای فرد به همراه دارد. در حالی که روش درمان ساده می باشد و افرادی که از خرخر یا وقفه های تنفسی حین خواب شکایت دارند باید به مراکز درمانی برای تشخیص و درمان اختلال خواب مراجعه کنند.

Medical illustration of sleep apnea

نظر شما :