صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.
--

معرفی خدمات در منزل (Home ICU & CCU)

ارائه کلیه خدمات تخصصی مدد جویان بخش ویژه همراه با تمامی الزامات تجهیزات موردنیاز بیماران CCUوICU بابالاترین کیفیت در منزل و بخش های غیر تخصصی بیمارستان.

ارائه کلیه خدمات تخصصی بخش های مراقبت ویژه با استفاده از تجهیزات مدرن پرتابل و کادر مراقبتی ویژه در منزل بیمار زیر نظر پزشک معالج جهت کنترل روند بهبودی بیمار.

اطلاعات تماس

02172948 (پاسخگویی شبانه روزی)
02191200400

نظر شما :