صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.
--

لایو آموزشی مادران باردار

تاریخ انتشار : 25 دی 1399

آموزش به مادران باردار در لایواینستاگرام

 

جلسه اول لایو آموزشی به مادران باردار در روز سه شنبه 23 دی ماه 1399 ساعت 10 صبح در شرکت

خدمات درمانی عرفان سلامت برگزار و از طریق اینستاگرام بیمارستان عرفان سعادت آباد به صورت زنده

پخش شد.

در این جلسه مباحث زیر توسط سرکارخانم محمدی، ماما باتجربه

و زحمتکش بیمارستان عرفان آموزش داده شد :

 

  • تغییرات آناتومی و فیزیولوژی در بارداری

 

  • سازگار شدن با تغییرات دوران بارداری

 

  • بهداشت فردی

 

هر هفته روز سه شنبه ساعت 10 صبح این لایو آموزشی در

اینستاگرام بیمارستان عرفان پخش خواهد شد.

نظر شما :