صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎

تاریخ انتشار : 29 دی 1397

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی - عروقی و ریوی ایران در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.

بدین وسیله از شما دعوت می شود تا از غرفه خدمات درمانی عرفان سلامت در این کنگره بازدید بعمل آورید.

 

محورهای کنگره:

۱. توانبخشی قلبی معیار پیشگیری اولیه و ثانویه

۲.کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی

۳.رویکرد تخصصی توانبخشی قلبی در جمعیت های هدف بیماری های قلبی

۴. تجویز ورزش و فعالیت در بیماران قلبی

۵.تغذیه مناسب در کنترل عوامل خطر.

۶.ترک اعتیاد در بیماران قلبی.

۷.کنترل عوامل خطر روانشناختی

۸.چالش های خود کنترلی و برگشت به زتدگی نرمال در بیماران قلبی

۹.جنبه های ایمنی و ارزیابی برنامه توانبخشی قلبی

۱۰.اصول و نحوه توانبخشی ریوی

 حوزه های تحت پوشش: پزشکی ریه و تنفسجراحی عروققلب و عروق
 تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن علمی توانبخشی قلبی - عروقی و ریوی ایران
انجمن علمی: انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

منابع:

https://www.symposia.ir/CVPR01

https://www.civilica.com/Calendar-CVPR01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%E2%80%8E.html

 

نظر شما :