خدمات

پرستار و مراقبت

پرستار و مراقبت

یکی از مهم ترین مراحل بهبود بیماران روند مراقببتی آنها می باشد که شامل کادری متخصص از پرستاران ،بهیاران و کمک بهیاران...

06 آبان 1397

ادامه

خدمات در منزل (پزشکان)

خدمات در منزل (پزشکان)

از مهم ترین نقاط قوت گروه خدمات درمانی عرفان سلامت پشتوانه کادر پزشکان فرهیخته در مجموعه بیمارستان های عرفان سعادت آب...

06 آبان 1397

ادامه

خدمات در بیمارستان

خدمات در بیمارستان

خدمات بیمارستانی شرکت عرفان سلامت شامل ارائه کلیه خدمات پرستاری،بهیاری و غیره با قابلیت تطابق با خواسته بیماران می با...

30 مهر 1397

ادامه