صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.

اخبار و رویدادها

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

شعار روز جهانی ناشنوایان ۲۰۲۰ "شنوایی برای زندگی، اجازه ندهید کم شنوایی محدودتان کند" نامگذاری شده است.

10 مهر 1399

ادامه

روز جهانی قلب

روز جهانی قلب

شعار روز جهانی قلب در 29 سپتامبر 2020 : «با تمام وجود از سلامت قلب مراقبت کنید»

08 مهر 1399

ادامه

روز جهانی هاری

روز جهانی هاری

28 سپتامبر روز جهانی هاری است و شعار سال 2020 "پایان هاری؛ همکاری، واکسیناسیون"

07 مهر 1399

ادامه