صفحه عرفان سلامت را در اینستاگرام دنبال کنید.

مطالب آموزشی

زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی

منظور از زخم پای دیابتی زخمی است که به علت عدم رسیدگی و مراقبت از زخم های پا در بیماران دیابتی ایجاد می شود.

03 تیر 1398

ادامه